O nás

O nás

Nezisková organizácia KIRA bola zriadená Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len "TTSK") najmä pre potrebu implementácie investícií v rámci finančnej podpory z NFP, operačných programov a ďalších externých zdrojov, a to tak, aby TTSK lídroval prípravu inovačných, rozvojových, energetických a environmentálnych projektov pre TTSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj pre funkčné regióny či mestá a obce, ktoré sú pre takéto typy projektov malými funkčnými jednotkami.