Projekty

Plán aktivít 2020

Činnosť neziskovej organizácie bude v roku 2020 zastrešovať predovšetkým nasledujúce úlohy a aktivity:


·       podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území TTSK (napr. letné noviny),

·       projekty rozvoja občianskej spoločnosti,

·       projekty zamerané na ochranu životného prostredia,

·       prieskum verejnej mienky obyvateľov TTSK,

·       manuál konverzie nevyužitého majetku na nové verejné funkcie,

·       implementácia smart technológií (napr. SOS náramky),

·       stratégia rozvoja zdravotníctva v TTSK,

·       zmapovanie stavu zastávok verejnej autobusovej dopravy v TTSK,

·       stratégia udržateľnosti a rozvoja letiska Piešťany,

a to všetko v súlade s druhom všeobecne prospešných služieb uvedených v štatúte a zakladacej listine neziskovej organizácie.