Projekty

Plán aktivít 2020

Činnosť neziskovej organizácie bude v roku 2020 zastrešovať predovšetkým nasledujúce úlohy a aktivity:


· podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území TTSK (napr. letné noviny),

· projekty rozvoja občianskej spoločnosti,

· projekty zamerané na ochranu životného prostredia,

· prieskum verejnej mienky obyvateľov TTSK,

· manuál konverzie nevyužitého majetku na nové verejné funkcie,

· implementácia smart technológií (napr. SOS náramky),

· stratégia rozvoja zdravotníctva v TTSK,

· zmapovanie stavu zastávok verejnej autobusovej dopravy v TTSK,

·  stratégia udržateľnosti a rozvoja letiska Piešťany,

a to všetko v súlade s druhom všeobecne prospešných služieb uvedených v štatúte a zakladacej listine neziskovej organizácie.

 

Kontakt:

KIRA n.o.
Starohájska 6868/10
917 01 Trnava
IČO: 52 190 820

E-mail: info@kira.sk