Curriculum Vitae - riaditeľ organizácie

Vzdelanie:

1997 - titul magister, Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Doterajšie zamestnania:

2021 - riaditeľ, Krajská inovačná rozvojová agentúra, Trnava

2019 - riaditeľ, Odbor analýz a verejných politík, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Trnava

2018 - 2019 - riaditeľ, Organizačný odbor Kancelárie predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Trnava,

2013 - 2018 - Generálny štátny radca, Organizačný odbor sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR, Bratislava

2011 - 2013 - SZČO

2005 - 2011 - Konateľ, Krajinka, s.r.o., Ružomberok

2004 - 2005 - Poradca generálneho riaditeľa, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava

2003 - 2004 - Ústredný tajomník, Slobodné fórum, Bratislava

2002 - 2003 - Riaditeľ sekretariátu ministra obrany SR, Ministerstvo obrany SR, Bratislava

1998 - 2002 - Poradca predsedu vlády SR pre vnútornú politiku, Úrad vlády SR, Bratislava

1997 - 1998 - Samostatný odborný pracovník – analytik trhu, TV Com, s.r.o., Bratislava

1996 - 1997 - Projektový manažér, Nadácia Minority Rights Group – Slovakia, Bratislava,

Členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.  :

2005 - 2011 - Konateľ, Krajinka, s.r.o., Ružomberok

chevron-down