Infobodky

V rámci spolupráce s víťazkami prvého ročníka Kiratonu vznikol na základe intenzívnej snahy o zefektívnenie komunikácie a vzájomného pochopenia problémov a potrieb neziskového sektora projekt na sieťovanie neziskových organizácií a občianskych združení naprieč i v rámci jednotlivých okresov Trnavského kraja.

InfoBodka je kontaktné miesto prostredníctvom ktorého sa iné občianske združenia či záujemcovia o neziskový a komunitný sektor z daného okresu môžu informovať o možnostiach ako založiť vlastnú organizáciu, napísať projekt či ako požiadať o grant. Môžu tak získať pomoc od etablovaných a skúsených aktérov dlhodobo pôsobiacich v neziskovom sektore.

Ciele projektu

group

Zdieľanie skúseností v neziskovom sektore

conversation

Sieťovanie neziskových organizácií a občianskych združení

chat

Pomoc pri založení vlastnej organizácie

Cieľom projektu je naštartovať spoluprácu neziskoviek naprieč celým Trnavským krajom. Hlavnou náplňou práce InfoBodiek je najmä: poskytovanie informácii o grantoch a dotáciách (nielen) TTSK, pomoc pri založení OZ/NO, raz ročne zorganizovať stretnutie neziskových organizácií a občianskych združení daného okresu, zdieľanie príkladov dobrej praxe, komunikácia s Úradom TTSK a ďalšie aktivity na zlepšenie postavenia tretieho sektora v Trnavskom kraji.

chevron-down