Konferencia "Spolu tvoríme kraj"

Občianska spoločnosť, tretí sektor, aktivisti a mimovládne organizácie, sú rôzne pomenovania pre mimoriadne rozsiahle spektrum slobodných, nekomerčných a často dobrovoľníckych aktivít občanov. Či už ide o rozvoj špecifických záujmov občianskej spoločnosti, komunitných záujmov, poskytovanie verejnoprospešných služieb, ochranu životného prostredia, participáciu občianskej verejnosti na rozhodovaní zastupiteľských orgánov alebo o obhajobu demokratických hodnôt spoločnosti vo verejnom priestore. Fungujúca občianska spoločnosť je napokon aj jedným z dôležitých pilierov a zároveň lakmusovým papierom liberálnej demokracie.

307449828_541817220953142_955954659644886022_n

Podpora občianskej spoločnosti

Jedným z našich pilierov je preto i podpora občianskej spoločnosti. Našim cieľom je vytvárať podmienky pre vzájomnú informovanosť a naplnenie spoločného záujmu zainteresovaných aktérov na spolupráci pri riešení spoločenských výziev a tvorby verejných politík s ohľadom na ich regionálny a miestny kontext či komunitný rozvoj.

Za týmto účelom Trnavský samosprávny kraj a Krajská inovačná rozvojová agentúra zorganizovala aj v spolupráci s Inštitútom verejnej politiky Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prvý ročník konferencie o občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji. 

Na podujatí v názvom Spolu tvoríme kraj sa v piatok 16. septembra 2022 v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín a na Nádvorí v Trnave hovorilo na témy spojené s rozvojom občianskej spoločnosti a participácie verejnosti na tvorbe verejných politík župy. Jej cieľom bolo diskutovať aj o podmienkach pôsobenia, úspechoch, príkladoch dobrej praxe či výzvach, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy stretávajú na území Trnavského kraja.

Aktivity župy a krajskej inovačnej agentúry

V úvodnom bloku konferencie diskutoval trnavský župan Jozef Viskupič, splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač, dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jaroslav Mihálik a občiansky aktivista Pavol Demeš na tému „Občianska spoločnosť a participácia nielen v trnavskej župe“.

Počas popoludňajšieho bloku boli odprezentované aktivity župy a krajskej inovačnej rozvojovej agentúry. Činnosť, aktivity a úspešné i plánované projekty a programy našej agentúry odprezentoval zástupca riaditeľa Marek Krnáč. O našich iniciatívach v rámci podpory a rozvoja dobrovoľníctva v Trnavskom kraji, ktoré realizujeme v spolupráci s Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja o.z. hovorila projektová manažérka Lucia Vadovičová.

Súčasťou programu celodennej konferencie bola aj prezentácia úspešných spoluprác tretieho sektora a župy. Svoje projekty odprezentovali zástupcovia kultúrneho a kreatívneho centra ARTA Piešťany, doplnkového vzdelávacieho programu DASATO, Stodola – priestoru pre kultúrne a komunitné aktivity v Kútoch a občianskeho združenia Mladí, ktoré stojí za novou aplikáciou „Spoznaj svoj kraj“.

306957357_541817634286434_8718759845215846715_n

Galéria

chevron-down