Odovzdávanie ocenení Srdce na dlani v trnavskom kraji

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja vo štvrtok 8.12.2022 odovzdalo ocenenia Srdce na dlani výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj dobrovoľníckym projektom, ktoré svojou činnosťou prispievajú k riešeniu neľahkých situácií v Trnavskom kraji. V priestoroch Malého Berlína sa stretli tohtoroční nominovaní a ocenení, ako aj ocenení za rok 2021 a 2020.

Celkom šiestich výnimočných ľudí a skupín v piatich rôznych kategóriách vybrala komisia zložená zo zástupcov KIRA, TTSK, odbornej verenosti ako i aktívnych dobrovoľníkov. Členmi komisie boli Ján Raclavský, vedúci Organizačného oddelenia TTSK, Marek Krnáč, zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry,  Marek Štítny, aktivista a zakladateľ občianskeho združenia Senica 2.0, Katarína Ďurková z fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, poslankyňa Mestského zastupiteľstva mesta Trnava a v neposlednom rade Regina Hullmanová z Ministerstva  práce a sociálnych vecí Českej republiky. 

V kategórii Projekt/Dobrovoľnícky program ocenenie prevzala koordinátorka oceneného dobrovoľníckeho programu Mgr. Kristína Ryšavá, PhD. za projekt Zbierka školských pomôcok Trnavskej arcidiecéznej charity. Ocenenie odovzdal Rastislav Mráz,
podpredseda Trnavského samosprávneho kraja.

Viac o projekte vám prezradí koordinátorka projektu Kristína Ryšavá vo videu.

V kategórii Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok si prevzala ocenenie RNDr. Andrea Bánová. Ocenenie odovzdala Mgr. Mária Cipárová, dobrovoľníčka, ktorá bola v roku 2020 ocenená nielen na krajskej úrovni, ale i národnou cenou Srdce na dlani.

O svojej práci koordinátorky dobrovoľníckych aktivít na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave nám porozprávala pani Bánová v krátkej videovizitke.

V kategórii Dobrovoľnícka skupina získala ocenenie skupina Piešťany pomáhajú Ukrajine (menovite Oľga Plačková, Oleksandra Kiselenko a Andrii Ponyrko). Ocenenie odovzdal
Marek Štítny, aktivista a zakladateľ občianskeho združenia Senica 2.0 a člen komisie.

Ako títo dobrovoľníci pomáhali od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine sa dozviete vo videu.

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji získal ocenenie Mgr. Juraj Janček, PhD, dobrovoľník z Dobrovoľnej civilnej ochrany. Ocenenie odovzdal Ján Raclavský, člen komisie a vedúci Organizačného oddelenia TTSK.

Videovizitka oceneného Juraja Jančeka vám povie viac o jeho nasadení nielen počas pandémie.

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc si ocenenie prevzala Mgr. Jana Cmurová. Odovzdal ho Viktor Maroši, riaditeľ Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

Ako opisuje dobrovoľnícku prácu so "svojimi deckami" v nízkoprahovom centre Mak organizácie Úsmev ako dar a ako ju táto práca obohacuje hovorí aj ocenená Jana Cmurová.

V tej istej kategórii získala Mimoriadne ocenenie Ing. Juliana Mrázová. Ocenenie odovzdala Lucia Vadovičová, projektová manažérka Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

O svojej práci dobrovoľníčky v zariadení pre seniorov na ulici Terézie Vansovej v Trnave v rámci dobrovoľníckeho projektu Tereza Centra pomoci pre rodinu v Trnave vám povie pani Mrázová viac vo videu.

„Veľmi ma teší, že sme mohli na slávnostnom podujatí prejaviť vďaku všetkým dobrovoľníkom, ktorý robia Trnavský kraj lepším miestom pre život. Naše poďakovanie patrí nielen oceneným, ale i všetkým nominovaným a napokon všetkým, ktorí svoj voľný čas venujú pomoci druhým, a to častokrát na úkor svojho voľného času či vlastnej rodiny. Myslím, že viacerí sme sa dnes neubránili slzám dojatia a načerpali mnoho inšpirácie pre naše ďalšie spoločné úsilie. Verím, že spolu budeme šíriť dobro i naďalej, a takto o rok, znovu oceníme ďalších výnimočných dobrovoľníkov,“ uviedla riaditeľka Dobrovoľníckeho centra Zuzana Šujanová.

Všetci ocenení sú zároveň nominovaní na národné oceňovanie Srdce na dlani, ktoré bude realizované Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

O hudobný sprievod počas celého večera sa postarala hudobníčka Jana Andevská a celým podujatím prítomných sprevádzala moderátorka podujatia Viktória Havránek.

chevron-down