Podpora a rozvoj cestovného ruchu v Trnavskom kraji

Prostredníctvom svojich aktivít sa KIRA snaží napomáhať rozvoju cestovného ruchu a regionálneho rozvoja na území Trnavského kraja. KIRA sa podieľa aj na určovaní strategického smerovania rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Trnavskom kraji aj zabezpečovaním prípravy rozvojových projektov a rozvojových iniciatív v oblasti cestovného ruchu v Trnavskom kraji.

Schéma podpory

V spolupráci s KOCR Trnavský kraj predstavila KIRA v roku 2021 schému podpory cestovného ruchu na území Trnavského kraja v objeme 100.000 eur . V roku 2022 sa táto suma následne navýšila na 150.000 eur. Agentúra vyčlenila tieto prostriedky na financovanie projektov realizovaných piatimi oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) pôsobiacich na území Trnavského kraja. Cieľom pomoci je podpora zámerov, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu a rastu konkurencieschopnosti destinácií spravovaných OOCR na území Trnavského kraja. 

E86A3089 (1)
DSC08242 (1)

7 rozvojových projektov

Do prvej polovice roka 2022 bolo správnou radou organizácie schválených celkovo 7 rozvojových projektov, z ktorých boli zrealizované 4 - Vytvorenie turisticko - informačnej kancelárie OOCR Záhorie v obci Smrdáky, Sprevádzkovanie požičovne elektrobicyklov v  turisticko - informačnej kancelárie OOCR Záhorie, Zriadenie kancelárie OOCR Matúšova zem – Mátyusfold a Technické zabezpečenie pripravovanej informačnej kancelárie OOCR Matúšova zem a prevádzka expozície Galanta na špirále storočiami. 

Podpora rozvojových zámerov v regióne

Za účelom napĺňania vyššie uvedených aktivít sa KIRA v roku 2021 stala členom štyroch etablovaných OOCR, a to OOCR Záhorie, OOCR Rezort Piešťany, OOCR Trnava Tourism, OOCR Žitný ostrov - Csallóköz). Členom novozaloženej OOCR Matúšova zem - Mátyusfӧld sa agentúra stala na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 28. októbra 2021 v Galante.

OOCR Matúšova zem - Mátyusföld:

  • Spoznajte Matúšovu zem a Galantu na špirále storočiami - technické zabezpečenie pripravovanej informačnej kancelárie OOCR Matúšova zem a prevádzka expozície Galanta na špirále storočiam
  • Kancelária OOCR Matúšova zem - Mátyusfold

Žitný ostrov - Csallóköz:

  • Rozšírenie siete interaktívnych infopanelov pre zlepšenie informovanosti návštevníkov regiónu Žitný ostrov
  • Mobilná výstavná infraštruktúra
  • Mobilné pódium v meste Veľký Meder
  • Štúdia udržateľlnosti pre systém zdieľaných bicyklov, tzv. „Bike sharing“

 

OOCR Záhorie:

  • Vytvorenie turisticko - informačnej kancelárie OOCR Záhorie v obci Smrdáky
  • Rozšírenie siete interaktívnych infopanelov pre zlepšenie informovanosti návštevníkov regiónu Žitný ostrov

 

OOCR Trnava Tourism:

  • Bicyklová rikša
chevron-down