Podporované bývanie – nový život, nový začiatok

Projekt Podporované bývanie – nový život, nový začiatok je prvým počinom neziskovej organizácie KIRA v oblasti vzdelávania a je zameraný na zlepšovanie digitálnej gramotnosti klientok Zariadenia podporovaného bývania v Senici.

Zriadenie prvého takéhoto zariadenia podporovaného bývania finančne podporil Trnavský samosprávny kraj za účelom poskytovania sociálne služby 5 klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove, a to v 4 izbovom byte v rodinnom dome. Cieľom služby je uľahčiť týmto klientom začleniť sa do komunity a žiť bežný život. Týchto 5 zdravotne znevýhodnených žien tak získalo možnosť žiť v individuálnej domácnosti, teda nezávislý život, samozrejme s nevyhnutnou podporou opatrovateľa a pracovníka sociálnej rehabilitácie.

Rozvíjame digitálne zručnosti

V rámci nami realizovaného projektu sme sa pokúsili tento rozmer samostatnosti a nezávislosti podporiť aj prostredníctvom poskytnutia vzdelania v oblasti využívania digitálnych technológií, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou každodenného života.

Domnievame sa, že práve digitálne zručnosti sú tými schopnosťami, ktoré sú pri zaraďovaní sa takto hendikepovaných občanov do bežného života v úzadí. Popri zvládaní každodenných rutinných seba obslužných činností nie je dostatok času pre vzdelávanie sa v tejto oblasti. Častokrát ani opatrovatelia a sociálni pracovníci týchto zariadení nemajú dostatok zručností, ktoré by v tejto oblasti mohli a mali čas odovzdávať svojim klientom. A práve tu vidíme priestor na využitie poznatkov mladej generácie, študentov stredných škôl, ktorí sú schopní svoje vedomosti a praktické skúsenosti rozvíjať a ďalej odovzdávať.

Čo nás čaká?

S klientkami budú v priebehu mesiaca november pracovať študenti Spojenej strednej školy v Holíči, ktorí ich budú učiť používať digitálne technológie tak, aby boli schopné sa adaptovať  na bežný život v komunite, ale i uplatniť sa na trhu práce.  Budú sa učiť používať počítač, programy balíka Microsoft Office, internet ale i vzdelávať v oblasti digitálnej bezpečnosti. Klientky sa pritom naučia vyhľadávať stránky, ktoré im môžu byť nápomocné v bežnom živote, napríklad pri vyhľadávaní cestovného poriadku, predpovede počasia, receptov na varenie alebo pracovných príležitostí. Venovať sa budú písaniu a úprave textov vo Worde či komunikácii cez e-mail.

Veríme, že v prípade tohto projektu pôjde o pilotný projekt, ktorý budeme schopní v budúcnosti realizovať aj v ďalších skupinách prijímateľov sociálnych služieb s cieľom prepájať našu činnosť s aktivitami Trnavského samosprávneho kraja a zároveň v rámci spolupráce zapájať inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ako sú napríklad župné zariadenia sociálnych služieb a stredné školy.

Ďakujeme za spoluprácu!

Za spoluprácu na realizácii projektu, ako aj úvodného workshopu, na ktorom sa účastníci projektu zoznámili s osnovami individuálnych školení, hrozbami a nástrahami internetu i samotnými klientkami zariadenia, srdečne ďakujeme Centru sociálnych služieb Rohov a Spojenej škole v Holíči.

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.

Galéria

Ďalšie zaujímavé projekty

SOS Gombík

Obyvateľom Trnavského kraja bezplatne poskytujeme službu, vďaka ktorej si ich blízki dokážu jednoduchým stlačením tlačidla sami privolať pomoc v núdzi.

Zobraziť viac »

Kiraton

Spolu s Trnavskou župou sme v spolupráci s inovačným štúdiom Kiuub zrealizovali prvý krajský hackaton s názvom Kiraton.

Zobraziť viac »