Podporované bývanie – nový život, nový začiatok

Projekt Podporované bývanie – nový život, nový začiatok je prvým počinom neziskovej organizácie KIRA v oblasti vzdelávania a je zameraný na zlepšovanie digitálnej gramotnosti klientok Zariadenia podporovaného bývania v Senici.

Zriadenie prvého takéhoto zariadenia podporovaného bývania finančne podporil Trnavský samosprávny kraj za účelom poskytovania sociálne služby 5 klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove, a to v 4 izbovom byte v rodinnom dome. Cieľom služby je uľahčiť týmto klientom začleniť sa do komunity a žiť bežný život. Týchto 5 zdravotne znevýhodnených žien tak získalo možnosť žiť v individuálnej domácnosti, teda nezávislý život, samozrejme s nevyhnutnou podporou opatrovateľa a pracovníka sociálnej rehabilitácie.

Rozvíjame digitálne zručnosti

V rámci nami realizovaného projektu sme sa pokúsili tento rozmer samostatnosti a nezávislosti podporiť aj prostredníctvom poskytnutia vzdelania v oblasti využívania digitálnych technológií, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Domnievame sa, že práve digitálne zručnosti sú tými schopnosťami, ktoré sú pri zaraďovaní sa takto hendikepovaných občanov do bežného života v úzadí.

Popri zvládaní každodenných rutinných seba obslužných činností nie je dostatok času pre vzdelávanie sa v tejto oblasti. Častokrát ani opatrovatelia a sociálni pracovníci týchto zariadení nemajú dostatok zručností, ktoré by v tejto oblasti mohli a mali čas odovzdávať svojim klientom. A práve tu vidíme priestor na využitie poznatkov mladej generácie, študentov stredných škôl, ktorí sú schopní svoje vedomosti a praktické skúsenosti rozvíjať a ďalej odovzdávať.

Čo nás čaká?

S klientkami budú v priebehu mesiaca november pracovať študenti Spojenej strednej školy v Holíči, ktorí ich budú učiť používať digitálne technológie tak, aby boli schopné sa adaptovať  na bežný život v komunite, ale i uplatniť sa na trhu práce.  Budú sa učiť používať počítač, programy balíka Microsoft Office, internet ale i vzdelávať v oblasti digitálnej bezpečnosti. Klientky sa pritom naučia vyhľadávať stránky, ktoré im môžu byť nápomocné v bežnom živote, napríklad pri vyhľadávaní cestovného poriadku, predpovede počasia, receptov na varenie alebo pracovných príležitostí. Venovať sa budú písaniu a úprave textov vo Worde či komunikácii cez e-mail.

Veríme, že v prípade tohto projektu pôjde o pilotný projekt, ktorý budeme schopní v budúcnosti realizovať aj v ďalších skupinách prijímateľov sociálnych služieb s cieľom prepájať našu činnosť s aktivitami Trnavského samosprávneho kraja a zároveň v rámci spolupráce zapájať inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ako sú napríklad župné zariadenia sociálnych služieb a stredné školy.

Ďakujeme za spoluprácu!

Za spoluprácu na realizácii projektu, ako aj úvodného workshopu, na ktorom sa účastníci projektu zoznámili s osnovami individuálnych školení, hrozbami a nástrahami internetu i samotnými klientkami zariadenia, srdečne ďakujeme Centru sociálnych služieb Rohov a Spojenej škole v Holíči.

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.

Galéria

chevron-down