Publikácia „Nepredať! Zveľadiť!“

Nadácia Cvernovka v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a Trnavským samosprávnym krajom vydala knihu s netradičným názvom “Nepredať! Zveľadiť!”.

Publikácia analyzuje situáciu nevyužívaného samosprávneho majetku, konkrétne budov a areálov, ktoré by mohli byť regenerované komunitnými developerskými kolektívmi. Sleduje európsky, ale najmä slovenský kontext, jeho zákony a predpoklady. V niekoľkých kapitolách analyzuje existujúce a pripravované projekty po celom Slovensku a hľadá ich spoločné parametre.

Autorský kolektív pod vedením urbanistky Miloty Sidorovej, na základe vlastnej skúsenosti s budovaním kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka, vybral z dvadsiatich podobných projektov z celého Slovenska sedem, ktoré v spolupráci s nimi spracovali ako prípadové štúdie tzv. komunitne a kultúrne orientovaného developmentu. Publikácia tak ponúka detailný postup, ako realizovať prerod opustenej budovy vo verejnom vlastníctve na centrum kultúry a inovácií.

Nápad spracovať publikáciu na túto tému vznikol už na konci roka 2018. V tom čase Trnavský samosprávny kraj pozastavil predaj nepotrebného majetku na základe rozhodnutia novozvoleného župana. V tejto súvislosti oslovil Nadáciu Cvernovka s cieľom konzultácie pri oživovaní bývalej budovy Figara a neskôr SOU elektrotechnického v Piešťanoch. Práve vďaka tomuto kroku sa podarilo prepojiť lokálnu komunitu, ktorá mala ambíciu pretvoriť budovu na atraktívne miesto pre mladých a kreatívnych ľudí z Piešťan a ich okolia so zástupcami župy. Nedávno v týchto priestoroch vzniklo kultúrne a kreatívne centrum Arta.

Kniha je unikátna tým, že okrem mapovania a analýzy projektov v jednotlivých krajoch rozoberá aj širšie tematické a legislatívne rámce. Zároveň obsahuje odporúčania a spôsoby pre prípravu kvalitného a komplexného projektu vo viacerých oblastiach. Nadobúda tým charakter manuálu pre jednotlivcov, občianske iniciatívy, či samosprávy sústreďujúceho sa na témy financovania, právnych a stavebných procesov, architektúry, ekológie, ako aj komunitného riadenia a budovania vzájomnej dôvery.

Viac informácií nájdete na www.nepredatzveladit.sk.

Galéria

Ďalšie zaujímavé projekty

SOS Gombík

Obyvateľom Trnavského kraja bezplatne poskytujeme službu, vďaka ktorej si ich blízki dokážu jednoduchým stlačením tlačidla sami privolať pomoc v núdzi.

Zobraziť viac »

Kiraton

Spolu s Trnavskou župou sme v spolupráci s inovačným štúdiom Kiuub zrealizovali prvý krajský hackaton s názvom Kiraton.

Zobraziť viac »