SOS Gombík

Projekt SOS sme spustili v septembri 2020 v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky (ASSR).

Jeho cieľom je poskytnúť seniorom, zdravotne znevýhodneným a čakateľom na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, teda tým, ktorí žijú v domácnosti zväčša osamote, a nachádzajú sa v núdzi alebo v situáciách ohrozujúcich ich život a bezpečnosť, možnosť vyvolať tiesňové volanie jednoduchým stlačením gombíka.

Služba domáceho tiesňového volania umožňuje ľuďom aktivovať tiesňové volanie prostredníctvom SOS tlačidla z miesta v rámci svojej domácnosti, na ktorom sa práve nachádzajú. Vyškolený personál dispečingu ASSR  následne situáciu vyhodnotí a skoordinuje ďalší postup, vrátane prípadného privolania pomoci.

Ako služba funguje?

Hardvérová časť systému domáceho tiesňového volania pozostáva z tlačidla tiesňového volania a základne. Tlačidlo tiesňového volania je ľahko prenosné, je možné ho nosiť na zápästí ako náramok alebo na krku ako prívesok. Tlačidlo je navyše odolné proti vode a vlhkosti, čo umožňuje mať ho pri sebe neustále, teda napríklad aj pri sprchovaní.

Telefonické spojenie je zabezpečené prostredníctvom pevne nainštalovanej základne s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré umožňujú zabezpečenie rozhovoru s personálom dispečingu z celej domácnosti klienta.

Kde všade pomáhame?

Od roku 2020 sme službu domáceho tiesňového volania bezplatne poskytli celkom 333 obyvateľom všetkých siedmich okresov Trnavského kraja v 14 mestách a 39 obciach

Službu SOS gombík ponúkame občanom Trnavského samosprávneho kraja aj v spolupráci s a na odporúčanie samospráv, tj. mestských a obecných úradov v jednotlivých obciach.  Ak však máte vo svojom okolí samostatne žijúceho seniora, ktorému by mohla byť táto služba nápomocná,  alebo ste ním vy sám, môžete o jej poskytnutie požiadať poštou alebo elektronicky prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený nižšie.

Službu SOS poskytujeme aj v maďarskom jazyku

Keďže na území nášho kraja žije aj veľká časť ľudí, ktorí komunikujú v maďarskom jazyku, rozhodli sme sa službu posilniť. Od 1.7.2023 klienti, ktorí požiadajú o službu v maďarčine, budú môcť po stlačení SOS Gombíka v núdzovej situácii komunikovať s dispečingom prostredníctvom tlmočníka, a to formou trojstranného konferenčného hovoru. Následne dispečer rieši krízovú situáciu štandardným spôsobom. Pre tento účel je na stránke nižšie dostupný v maďarskom jazyku aj Formulár žiadosti o poskytnutie služby SOS gombík. 

Máte záujem o SOS gombík?

Služba SOS gombík je bezplatná. Zakúpený hardvér je majetkom TTSK a na základe Zmluvy o výpožičke je poskytovaný klientom. TTSK zároveň hradí všetky náklady spojené s inštaláciou základne v domácnosti klienta, ako aj služby dispečingu.

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Lucia Vadovičová
Projektový manažér
KIRA, n.o.

t.č.: 0911265909

e-mail: 

Video

chevron-down