O agentúre

Zlepšujeme kvalitu života obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja

Nezisková organizácia je založená najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalšou prioritou organizácie je realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK.

Náš tím

Viktor Maroši

Riaditeľ

Viktor je riaditeľom KIRA. Zo svojej pozície zabezpečuje najmä plynulý chod vnútorných procesov, ako aj zastupovanie organizácie navonok. Taktiež sa zúčastňuje kľúčových stretnutí a koordinuje ďalšie smerovanie našej organizácie.


033/5559 190

Curriculum Vitae

Marek Krnáč

Zástupca riaditeľa

Marek zastupuje agentúru na väčšine dôležitých stretnutí a ako predĺžená ruka riaditeľa manažuje našich zamestnancov. Okrem toho tiež zabezpečuje dohľad nad technickou i kreatívnou stránkou aktivít organizácie.


+421 908 72 64 62

Michaela Šeriková

Administratíva

Miška zabezpečuje kompletnú administratívu agentúry a je k dispozícii zamestnancom pri podporných úlohách. Zúčastňuje sa s Marekom všetkých dôležitých stretnutí, aby tiež mala prehľad o dianí v organizácii. Pre stmelenie kolektívu pravidelne organizuje KIRAňajky.


+421 911 65 24 68

Lucia Vadovičová

Odborný referent pre projekty KIRA

Lucia pracuje v agentúre ako projektový manažér a momentálne zastrešuje hlavne projekt SOS gombík. Zároveň spolu s kolegami v tíme rozvíja naše aktivity v oblasti podpory podnikania a rozvoja občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji.


+421 911 26 59 09

Martin Michalík

Grafik

Martin sa snaží so svojimi viac ako 20 ročnými skúsenosťami graficky znázorniť myšlienky a nápady svojich kolegov. Je prítomný vždy, keď sa niečo kreatívne vymýšľa a často prichádza s dobrými nápadmi.


+421 335 55 91 50

Marek Eštočin

Fotograf

Marek je náš fotograf. Cez svoj foťák sa vždy pozerá na všetko čo sa v agentúre deje, aby to zachytil v čo najlepšom svetle.


+421 335 55 91 70

 

Michaela Kobzová

Manažér rozvoja destinácie

Michaela pracuje ako manažér rozvoja destinácie. Cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie koncepčného a strategického smerovania destinácie Trnavský kraj v produktovej línii – akvaparky a balnea. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj, vyhľadáva projekty rozvoja, koordinuje rozvojové projekty destinácie Trnavský kraj, spolupracuje s kľúčovými partnermi pôsobiacimi v tejto oblasti doma a v zahraničí a s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.


+421  948 98 90 14

Petra Hencelová

Destinačný manažér

Petra pracuje ako manažér rozvoja destinácie. Cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie koncepčného a strategického smerovania destinácie Trnavský kraj v produktovej línii – voda a príroda. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj, vyhľadáva projekty rozvoja, koordinuje rozvojové projekty destinácie Trnavský kraj, spolupracuje s kľúčovými partnermi pôsobiacimi v tejto oblasti a s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a i.


+421 944 10 05 30

 

Barbora Vajglová

manažérka pre podporu malého a stredného podnikania

Barbora sa podieľa na zabezpečovaní aktivít v oblasti podpory malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji. Kľúčovým cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie novovzniknutej stratégie podpory MSP a poskytovanie informácií a poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov. Zabezpečuje taktiež komunikáciu s verejnými inštitúciami.


+421904695991

 

Lucia Szitkey

event manažérka

Lucia má na starosti kompletné zabezpečovanie organizovania podujatí pre agentúru a Trnavský samosprávny kraj. Zaujímavou súčasťou jej práce je aj protokolárne zabezpečenie podujatí a sprevádzanie predstaviteľov agentúry a TTSK na podujatiach. Pri jej práci je dôležité plnenie organizačných úloh a časových harmonogramov. +421904696791

Mária Michalčíková

manažérka pre regionálne produkty

Mária pracuje ako manažérka pre regionálne produkty. Jej úlohou je vyhľadávanie lokálnych pruducentov a nových distribučných ciest z územia Trnavského kraja. +421903227204

Magdaléna Biščová

Projektový manažér

Magdaléna sa spolupodieľa na aktivitách podpory občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji, koordinuje projekt infoBODKY a hľadá prieniky cezhraničnej spolupráce na podporu mimovládneho sektora. 


+421 903 032 454

Pozrite si aktuálne projekty našej organizácie

chevron-down