O agentúre

Zlepšujeme kvalitu života obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja

Nezisková organizácia je založená najmä pre potrebu prípravy a implementácie inovačných a rozvojových projektov pre TTSK a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalšou prioritou organizácie je realizácia projektov zameraných na zlepšenie kvality života a ochrany zdravia obyvateľov, aktivity zamerané na podporu mimovládnych organizácií, združení a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich na území Trnavského kraja, či rozvoj dobrovoľníctva v TTSK.

Náš tím

Viktor Maroši

Riaditeľ

Viktor je riaditeľom KIRA. Zo svojej pozície zabezpečuje najmä plynulý chod vnútorných procesov, ako aj zastupovanie organizácie navonok. Taktiež sa zúčastňuje kľúčových stretnutí a koordinuje ďalšie smerovanie našej organizácie.


033/5559 254

Marek Krnáč

Zástupca riaditeľa

Marek zastupuje agentúru na väčšine dôležitých stretnutí a ako predĺžená ruka riaditeľa manažuje našich zamestnancov. Okrem toho tiež zabezpečuje dohľad nad technickou i kreatívnou stránkou aktivít organizácie.


+421 908 72 64 62

blank-profile-picture-gc31f7120c_1280

Michaela Šeriková

Administratíva

Miška zabezpečuje kompletnú administratívu agentúry a je k dispozícii zamestnancom pri podporných úlohách. Zúčastňuje sa s Marekom všetkých dôležitých stretnutí, aby tiež mala prehľad o dianí v organizácii. Pre stmelenie kolektívu pravidelne organizuje KIRAňajky.


+421 911 65 24 68

4f0386a5 (1)

Lucia Vadovičová

Odborný referent pre projekty KIRA

Lucia pracuje v agentúre ako projektový manažér a momentálne zastrešuje hlavne projekt SOS gombík. Zároveň spolu s kolegami v tíme rozvíja naše aktivity v oblasti podpory podnikania a rozvoja občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji.


+421 911 26 59 09

Silvia Prokopová

Krajská cyklokoordinátorka

Silvia je v našom tíme dôležitý článok, keďže kompletne zastrešuje prácu krajskej cyklokoordinátorky. Stará sa o propagáciu a rozvoj udržateľnej a nemotorovej dopravy. Aj vďaka jej aktivitám sa Trnavskému samosprávnemu kraju podarilo v roku 2021 umiestniť na 2. mieste v rámci národnej súťaže o cenu Európskeho týždňa mobility.


+421 911 65 24 70

Martin Michalík

Grafik

Martin sa snaží so svojimi viac ako 20 ročnými skúsenosťami graficky znázorniť myšlienky a nápady svojich kolegov. Je prítomný vždy, keď sa niečo kreatívne vymýšľa a často prichádza s dobrými nápadmi.


+421 335 55 91 50

Marek Eštočin

Fotograf

Marek je náš fotograf. Cez svoj foťák sa vždy pozerá na všetko čo sa v agentúre deje, aby to zachytil v čo najlepšom svetle.


+421 335 55 91 70

 

Rudolf Šarvaic

GIS

Rudo v agentúre pracuje ako analytik systémov GIS a generuje vlastné a štandardné mapy, priestorové analýzy a ďalšie produkty GIS. Používa nástroje a pomocné programy na konverziu starších údajov do formátov GIS a zároveň vykonáva kontroly a opravy kvality údajov.


+421 911 65 24 76

 

Andrej Srna

Webadmin

Andrej je skúsený webový programátor, zdatný vo všetkých fázach webového vývoja. Má znalosti v používateľskom rozhraní, testovaní a ladení procesov. Odborné znalosti v oblasti návrhu, inštalácie, testovania a údržby webových systémov zúročil aj pri vytváraní našej webovej stránky.


+421 911 65 24 64

 

56971243

Roland Németh

Asistent projektov, úsek krajskej cyklokoordinátorky

Roland je vášnivý cyklista, ktorý pracuje ako asistent projektov na úseku krajskej cyklokoordinátorky. Hlavným cieľom jeho pracovnej činnosti je podieľať sa na rozvoji udržateľnej mobility, najmä cyklistickej infraštruktúry a cyklistickej dopravy na území Trnavského kraja a tým prispievať k zlepšeniu podmienok pre tento nemotorový druh dopravy v regióne.


+421 903 224 653

 

Michaela Kobzová

Manažér rozvoja destinácie

Michaela pracuje ako manažér rozvoja destinácie. Cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie koncepčného a strategického smerovania destinácie Trnavský kraj v produktovej línii – akvaparky a balnea. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj, vyhľadáva projekty rozvoja, koordinuje rozvojové projekty destinácie Trnavský kraj, spolupracuje s kľúčovými partnermi pôsobiacimi v tejto oblasti doma a v zahraničí a s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.


+421  948 98 90 14

Petra Hencelová

Destinačný manažér

Petra pracuje ako manažér rozvoja destinácie. Cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie koncepčného a strategického smerovania destinácie Trnavský kraj v produktovej línii – voda a príroda. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj, vyhľadáva projekty rozvoja, koordinuje rozvojové projekty destinácie Trnavský kraj, spolupracuje s kľúčovými partnermi pôsobiacimi v tejto oblasti a s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a i.


+421 944 10 05 30

 

Barbora Vajglová

manažérka pre podporu malého a stredného podnikania

Barbora sa podieľa na zabezpečovaní aktivít v oblasti podpory malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji. Kľúčovým cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie novovzniknutej stratégie podpory MSP a poskytovanie informácií a poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov. Zabezpečuje taktiež komunikáciu s verejnými inštitúciami.


+421904695991

 

Mário Palšovič

odborný referent, TalentCentrum TTSK

Mário sa ako odborný referent – špecialista venuje oblasti školstva a úzko spolupracuje s Oddelením duálneho vzdelávania a integrovaného systému vzdelávania na Odbore školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Popri iných aktivitách má na starosti predovšetkým chod TalentCentra TTSK, kde ako lektor pomáha žiakom základných škôl s rozhodovaním sa o ich budúcich kariérach. +421904663038

Lucia Szitkey

event manažérka

Lucia má na starosti kompletné zabezpečovanie organizovania podujatí pre agentúru a Trnavský samosprávny kraj. Zaujímavou súčasťou jej práce je aj protokolárne zabezpečenie podujatí a sprevádzanie predstaviteľov agentúry a TTSK na podujatiach. Pri jej práci je dôležité plnenie organizačných úloh a časových harmonogramov. +421094696791  

Pozrite si aktuálne projekty našej organizácie

chevron-down