O agentúre

Krajská inovačná rozvojová agentúra

Nezisková organizácia KIRA bola zriadená Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „TTSK“) najmä pre potrebu implementácie investícií v rámci finančnej podpory z NFP, operačných programov a ďalších externých zdrojov, a to tak, aby TTSK lídroval prípravu inovačných, rozvojových, energetických a environmentálnych projektov pre TTSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj pre funkčné regióny či mestá a obce, ktoré sú pre takéto typy projektov malými funkčnými jednotkami.

Viktor Maroši

Riaditeľ

Viktor je riaditeľom KIRA. Zo svojej pozície zabezpečuje najmä plynulý chod vnútorných procesov, ako aj zastupovanie organizácie navonok. Taktiež sa zúčastňuje kľúčových stretnutí a koordinuje ďalšie smerovanie našej organizácie

 

Marek Krnáč

Zástupca riaditeľa

Marek zastupuje agentúru na väčšine dôležitých stretnutí a ako predĺžená ruka riaditeľa manažuje našich zamestnancov. Okrem toho tiež zabezpečuje dohľad nad technickou i kreatívnou stránkou aktivít organizácie.

krnac.marek@kira.sk

Michaela Dobrovodská

Administratíva

Miška zabezpečuje kompletnú administratívu agentúry a je k dispozícii zamestnancom pri podporných úlohách. Zúčastňuje sa s Marekom všetkých dôležitých stretnutí, aby tiež mala prehľad o dianí v organizácii. Pre stmelenie kolektívu pravidelne organizuje KIRAňajky.

dobrovodska.michaela@kira.sk

Lucia Vadovičová

Odborný referent pre projekty KIRA

Lucia pracuje v agentúre ako projektový manažér a momentálne zastrešuje hlavne projekt SOS gombík. Zároveň spolu s kolegami v tíme rozvíja naše aktivity v oblasti podpory podnikania a rozvoja občianskej spoločnosti v Trnavskom kraji.

vadovicova.lucia@kira.sk

Silvia Szokolová

Krajský cyklokoordinátor

Silvia je v našom tíme dôležitý článok, keďže kompletne zastrešuje prácu krajského cyklokoordinátora. Stará sa o propagáciu a rozvoj udržateľnej a nemotorovej dopravy. Aj vďaka jej aktivitám sa Trnavskému samosprávnemu kraju podarilo v roku 2021 umiestniť na 2. mieste v rámci národnej súťaže o cenu Európskeho týždňa mobility.

szokolova.silvia@kira.sk

Martin Michalík

Grafik

Martin sa snaží so svojimi viac ako 20 ročnými skúsenosťami graficky znázorniť myšlienky a nápady svojich kolegov. Je prítomný vždy, keď sa niečo kreatívne vymýšľa a často prichádza s dobrými nápadmi.

michalik.martin@kira.sk

 

Marek Eštočin

Fotograf

Marek je náš fotograf. Cez svoj foťák sa vždy pozerá na všetko čo sa v agentúre deje, aby to zachytil v čo najlepšom svetle.

estocin.marek@kira.sk

 

Rudolf Šarvaic

GIS

Rudo v agentúre pracuje ako analytik systémov GIS a generuje vlastné a štandardné mapy, priestorové analýzy a ďalšie produkty GIS. Používa nástroje a pomocné programy na konverziu starších údajov do formátov GIS a zároveň vykonáva kontroly a opravy kvality údajov.

sarvaic.rudolf@kira.sk

 

Matúš Pastor

Kameraman

Matúš zo svojej pozície kameramana obohacuje hovorené slovo, či písaný text o vizuálnu stránku. Bez foťáku nejde ani na krok.

pastor.matus@kira.sk

 

Andrej Srna

Webadmin

Andrej je skúsený webový programátor, zdatný vo všetkých fázach webového vývoja. Má znalosti v používateľskom rozhraní, testovaní a ladení procesov. Odborné znalosti v oblasti návrhu, inštalácie, testovania a údržby webových systémov zúročil aj pri vytváraní našej webovej stránky.

srna.andrej@kira.sk

Petra Hencelová

Destinačný manažér

Petra pracuje ako manažér rozvoja destinácie. Cieľom jej pracovnej činnosti je napĺňanie koncepčného a strategického smerovania destinácie Trnavský kraj v produktovej línii – voda a príroda. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj, vyhľadáva projekty rozvoja, koordinuje rozvojové projekty destinácie Trnavský kraj, spolupracuje s kľúčovými partnermi pôsobiacimi v tejto oblasti a s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a i.

petra.hencelova@krajzazitkov.sk

Kristína Bujňáková

Destinačný manažér

Kristína pôsobí v agentúre ako manažérka rozvoja destinácie v oblasti kultúry, tradície a histórie. Vo svojej produktovej línii v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavského kraja zodpovedá za napĺňanie koncepčného a strategického smerovania rozvoja destinácie Trnavský kraj. Vyhľadáva projekty rozvoja destinácie, koordinuje rozvojové projekty, spolupracuje s kľúčovými partnermi.

kristina.bujnakova@krajzazitkov.sk

 

Matúš Bartoš

Odborný referent, Rada partnerstva TTSK

Matúš zo svojej pozície odborného referenta Rady partnerstva TTSK organizuje a zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou Rady partnerstva.

bartos.matus@trnava-vuc.sk

Dávid Lupkovič

Odborný referent, Rada partnerstva TTSK

Dávid pracuje ako odborný referent sekretariátu Rady Partnerstva TTSK, pričom zastáva pozíciu Prvej línie v práci s projektovými zámermi.

lupkovic.david@trnava-vuc.sk