Podpora a rozvoj dobrovoľníctva v Trnavskom kraji

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja (DCTK) a Krajská inovačná rozvojová agentúra (KIRA) uzatvorili v utorok 13. septembra 2022 Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je podpora a rozvoj dobrovoľníctva na území Trnavského kraja.

Slovami riaditeľa KIRA, Viktora Marošiho„Spolupráca s dobrovoľníckym centrom je súčasťou napĺňania poslania KIRA, ktorým je aj podpora rozvoja občianskej spoločnosti a ochrana ľudských práv a základných slobôd. V memorande sme si definovali konkrétne ciele spolupráce. KIRA sa bude podieľať na tvorbe programových a vzdelávacích aktivít dobrovoľníckeho centra. Bude zabezpečovať aj správu webovej stránky či podporu administratívnej činnosti centra. Verím, že sa nám podarí nielen vytvoriť fungujúci systém manažmentu dobrovoľníctva, ale aj napomôcť jeho propagácii ako quintesencie fungujúcej občianskej spoločnosti.“ 

307460708_400510912264016_1476956925532247533_n

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja

DCTK je  občianske združenie, ktoré vzniklo v marci 2022 s cieľom prepájať angažovaných jednotlivcov a kolektívy s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi, poskytovať im informácie a poradenstvo o možnostiach jednorazového aj pravidelného dobrovoľníctva či realizovať osvetové a vzdelávacie aktivity v tejto oblasti. Centrum spolupracuje aj s podobnými subjektami v iných krajoch  a  Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií.

Oficiálne bola činnosť centra zahájená dňa 22.9.2022 v Dome hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského v rámci podujatia Dobrodeň, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s KIRA a pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Týmto podujatím vyvrcholil 14.ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa prostredníctvom DCTK Trnavský kraj zapojil po prvýkrát.

Vyskladanie loga centra predsedom Trnavského samosprávneho kraja, Jozefom Viskupičom,  Viktorom Marošim, riaditeľom KIRA  a Zuzanou Šujanovou, riaditeľkou DCTK symbolizovalo nielen zahájenie jeho činnosti, ale, ako pevne veríme, aj začiatok úspešnej spolupráce. 

Benefity dobrovoľníctva

V rámci podujatia sa uskutočnila aj diskusia s názvom Benefity dobrovoľníctva. Bola zameraná na pozitíva dobrovoľníckej práce motivujúce angažovaných ľudí k dobrovoľníctvu, o ktorých hovorila výkonná riaditeľka Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Dominika Hradiská, skaut a podpredseda Výboru pro EU Rady vlády pro mimovládne neziskové organizácie, Pavol Trantina, Simona Hlaváčová - aktivistka a zakladateľka občianskeho združenia SaUvedom a ich predajne Baterkáreň a Marek Štítny, aktivista, zakladateľ občianskeho združenia Senica 2.0.

V rámci diskusie s neziskovými organizáciami sme hovorili o ich potrebách, možnostiach podpory zo strany centra a spoločných víziách budúcej spolupráce. Rozprávali sme sa o tom, čo neziskové organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami potrebujú a ako im môžeme pomôcť. 

308469302_544169660717898_5525068443100690110_n

Trh dobrovoľníctva

Na Trhu dobrovoľníctva sa predstavili neziskové organizácie ako Dobrovoľnícka civilná ochrana o.z.Trnavská arcidiecézna charitaSenica 2.0 o.z.Učiaca sa Trnava /Lifestarter o.z., Trnavská Klubovňa CVC Trnava, Študentský ParlamentKlub Detskej Nádeje o.z.SaUvedom o.z. – Baterkáreň, ako i Participatívny rozpočet Trnavskej župy. Sme presvedčení, že v rámci neho sa verejnosť dozvedela mnohé o činnosti organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, že zúčastnené organizácie získali do svojich radov nejedného dobrovoľníka a že sme vytvorili priestor na sieťovanie sa aktívnych neziskových organizácií v Trnavskom kraji.

Viac o priebehu podujatia Dobrodeň sa dozviete aj v krátkych správach Mestskej televízie Trnava a prostredníctvom dobrých správ z regiónu Trnavského rádia.

 

Galéria

chevron-down