Podpora a rozvoj malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji

KIRA zintenzívňuje poskytovanie služieb na podporu malého a stredného podnikania (MSP) s dôrazom na rozvoj ich inovačného a exportného potenciálu. Svojimi aktivitami sa nezisková organizácia snaží motivovať a pomáhať podnikateľom pôsobiacim v Trnavskom kraji, prepájať verejný a súkromný sektor, prinášať a predstavovať inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života a služieb.

V súlade so svojim zámerom podporovať MSP bol spracovaný strategický dokument „Stratégia podpory malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji“. Hlavným účelom stratégie je vytvoriť ucelený a zrozumiteľný program podpory MSP v Trnavskom kraji, ktorý organizácia ponúka ako jednu zo svojich kľúčových aktivít v dlhodobom horizonte. Tvorbou dokumentu KIRA reaguje na existujúci dopyt, pričom sa inšpirovala obdobnými úspešnými programami doma i v zahraničí.

Ambíciou je podieľať sa taktiež na zlepšovaní podmienok pre príchod investícií s vysokou pridanou hodnotou a tvorbou pracovných miest. 

DSC09928

Z regiónov do sveta

Prepájame a zviditeľňujeme miestnych podnikateľov a výrobcov regionálnych produktov prostredníctvom podujatí, ako napríklad „Z regiónov do sveta“ či "Inovačný deň“, ktoré boli organizované v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a za účasti veľvyslancov tretích krajín. Popri prezentačných workshopoch sa uskutočnili aj prehliadky spoločností, ako napríklad senických výrobcov ultraľahkých lietadiel SHARK.AERO, respektíve bicyklov DEMA, sociálneho podniku na repasovanie výpočtovej techniky AfB Slovakia v Trnave i lokálnych producentov remeselných limonád ManaRoots v Dolnej Strede, včeloviny Včelco v Smoleniciach alebo vinárstva Víno Masaryk v Skalici.

Podpora inovácií 

Jednou z kľúčových aktivít pre rozvoj podnikateľského prostredia je aj podpora inovácií a pomoc pri budovaní inovačného ekosystému nielen v kraji, ale na celom Slovensku. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli podporiť festival inovácií INOFEST ako hlavný partner. Ide o podujatie, ktoré organizuje združenie INOVATO so svojimi členmi a partnermi už tretí rok. Stretávajú sa tu zástupcovia firiem, aby spolu diskutovali o inováciách, trendoch v biznise a spoločnosti.

DSC04238

Galéria

chevron-down