Srdce na dlani 2023

V Trnave v Malom Berlíne Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja vo štvrtok 30.novembra 2023 odovzdalo ocenenie Srdce na dlani, určené výnimočným dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ako aj dobrovoľníckym projektom, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu. Podujatie sa konalo v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja.

Do tohto ročníka oceňovania v Trnavskom kraji zaslali organizácie, ale aj verejnosť spolu 35 nominácií v siedmich kategóriách. Ocenení boli šiesti dobrovoľníci, jedna dobrovoľnícka skupina a jeden program.

Spomedzi všetkých nominácií ich vybrala päťčlenná hodnotiaca komisia v zložení: podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja Veronika Buc, zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry Marek Krnáč, Zuzana Draková z Fakulty sociálnych vied UCM, Regina Hulmanová z Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky a Ivana Vojtašeková z Prešovského dobrovoľníckeho centra

Pre našu organizáciu bol tento ročník výnimočný aj tým, že ocenenie Srdce na dlani získal aj náš projekt Kiraton, a to v kategórii Podpora dobrovoľníctva. Tohtoročný 24-hodinový hackaton bol totiž tento rok zameraný na oblasť rozvoja a podpory dobrovoľníctva, počas ktorého prihlásené tímy hľadali riešenia na vytváranie podmienok pre dlhodobý, efektívny a systematický rozvoj spoločnosti, regiónu, ale aj samotných dobrovoľníkov. Toto ocenenie v mene Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry prevzala projektová manažérka Lucia Vadovičová.

V kategórii Projekt/ dobrovoľnícky program si ocenenie prevzala koordinátorka dobrovoľníckeho programu Dobrá Duša Trnavskej arcidiecéznej charity Kristína Ryšavá. Ocenenie odovzdala Veronika Buc, podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja.

V kategórii Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok si prevzala ocenenie Silvia Krišáková z Centra voľného času v Senici. Ocenenie odovzdala Andrea Bánová, laureátka minuloročného ocenenia v tejto kategórii. 

V kategórii Dobrovoľnícka skupina získala ocenenie skupina dobrovoľníkov pôsobiacich pri Metro Klube Hlohovec, ktorý organizuje Apoštolská cirkev na Slovensku. Ocenenie odovzdala Zuzana Draková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda a zároveň členka hodnotiacej komisie. 

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji získala ocenenie Andrea Gregušová z OZ FidliCanti, ktoré pôsobí v Horných Orešanoch a okolitých obciach. Ocenenie odovzdal Juraj Janček, laureát minuloročného ocenenia v tejto kategórii.

V kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí získala ocenenie Mária Geršicová z Denného centra Michala Dočolomanského Nebojsa, Galanta. Odovzdala ho Lucia Vadovičová z Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry.

V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc si ocenenie prevzala Ľudmila Fedorová, predsedníčka Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Trstíne. Ocenenie odovzdal Marek Štítny z n.o. Senica 2.0, úspešnej na národnom oceňovaní Srdce na dlani za rok 2021. 

Komisia sa tento rok rozhodla udeliť aj mimoriadne ocenenie. Získala ho Natália Vieira z OZ ModroSvet zo Skalice, nominovaná v kategórii Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Trnavskom samosprávnom kraji.

Videovizitky laureátov ocenenia si môžete pozrieť na You Tube kanále Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja.

O hudobný sprievod počas večera sa postaral hudobník Peter Leto a celým podujatím prítomných sprevádzala moderátorka podujatia Viktória Havránek.

Vybraných šesť laureátov ocenenia Srdce na dlani 2023 v Trnavskom kraji, vrátane nominácie projektu Kiraton v kategórii Podpora dobrovoľníctva, zároveň postupuje na národné oceňovanie, ktoré organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

chevron-down