Stratégia udržateľnosti a rozvoja Letiska Piešťany

KIRA pre Trnavský samosprávny kraj zabezpečila vypracovanie odbornej štúdie, ktorá vyhodnotila potenciál Letiska Piešťany z pohľadu jeho ďalšieho rozvoja. Štúdia mala načrtnúť predovšetkým možné smery, ktorými sa tento rozvoj má uberať a bude odborným podkladom pre rozhodnutia manažmentu a akcionárov letiska. Materiál vypracovala spoločnosť Airport Experts GmbH.

Zámerom TTSK, ako majoritného akcionára Letiska Piešťany a. s., bolo vytvoriť podklad pre ďalšie kroky zo strany akcionárov a manažmentu letiska. Teda zanalyzovať dopyt, čiže počet potencionálnych cestujúcich, ako aj oblasť nákladnej dopravy s cieľom nastaviť efektívny obchodný model presne mierený na segment cestujúcich. Zároveň sa materiál zameriava na nastavenie najlepšieho obchodného modelu, ako aj finančného plánovania.

Naše ciele

Zlepšenie potenciálu letiska

Zatraktívnenie TTSK v oblasti cestovného ruchu

Zefektívňovanie obchodných procesov

Rovnako sa štúdia venuje aj využívaniu majetku, či už nehnuteľností alebo pozemkov, ktoré letisko má. Pozemky, ktoré nie je napríklad možné využívať pre potreby letiska, by mohli v budúcnosti slúžiť na umiestnenie solárnych panelov, a to v súlade so zámerom podporovať zelené zdroje energie.

Našim strategickým cieľom v tejto oblasti je prezentovanie Trnavského kraja ako atraktívnej destinácie cestovného ruchu a zároveň ako značky kvality nezameniteľných regionálnych produktov a služieb.

Galéria

chevron-down