• Podporujeme rozvoj a inovácie v Trnavskom kraji. 

    Vitajte na stránkach Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Trnavského samosprávneho kraja.

  • Podporujeme malé a stredné podnikanie v Trnavskom kraji

    Vitajte na stránkach Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Trnavského samosprávneho kraja.

Naše poslanie

PODPORUJEME

Podnikanie v kraji

Našou víziou je pomáhať inovatívnym spoločnostiam pôsobiacim na našom území prekročiť hranice svojho kraja, ale i Slovenska a presadiť sa v zahraničí.

POMÁHAME

Sociálne a zdravotne znevýhodneným

Prostredníctvom realizácie viacerých projektov sme aktívni v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti poskytovanej občanom Trnavského kraja.

PODIEĽAME SA

Na rozvoji občianskej spoločnosti

Našou snahou je vzdelávať rôzne skupiny obyvateľstva vo vzťahu k aktuálnym spoločenským javom a problémom v kraji a na Slovensku.

ROZVÍJAME

Cestovný ruch a cyklodopravu

Aktívne iniciujeme a koordinujeme aktivity v oblasti rozvoja cyklodopravy na území Trnavského kraja a tiež zabezpečujeme propagáciu cyklodopravy a cykloturizmu. V spolupráci s Úradom TTSK sa podieľame na príprave výstavby cyklotrás či obnove cykloznačenia.

0

účastníkov krajského KIRATONU

0

na podporu cestovného ruchu

0 +

nainštalovaných SOS gombíkov

Založenie Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry bolo silným impulzom, ktorým TTSK prispel k udržateľnému rozvoju Trnavského kraja na báze aktívnej podpory a kultivácie inovatívneho a kreatívneho prostredia. Svoje ciele KIRA napĺňa najmä prostredníctvom transferu znalostí a príkladov dobrej praxe či implementáciou inovatívnych projektov zameraných na zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja.

Viktor Maroši - riaditeľ Kira n.o.

DSC09198-Edit01
chevron-down